Lainaehdot

Lainaehdot

 

Lataa PDF: NordCredit Joustoluoton lainaehdot

 

1. Luotonantaja

 

GF Money Consumer Finance Oy

Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku

Y-tunnus: 2382033-5

Puhelin: 09 427 05044

Sähköposti: asiakaspalvelu@gfmoney.fi

 

GF Money Consumer Finance Oy on rekisteröity aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin.

 

 

2. Luoton myöntäminen ja käyttö

 

Luotto voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle ja oikeustoimikelpoiselle hakijalle, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin, joka asuu vakituisesti Suomessa, joka on luottokelpoinen, jolla on käytössään matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili lainavarojen maksamista varten ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteet.

 

Luottoa haetaan verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonhakija tunnistautuu verkkopalveluun verkkopankkitunnuksilla tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan IP-osoite. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä lainaehdot ennen lainahakemuksen lähettämistä.

 

Luotonhakija ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa suostumuksensa henkilötietojensa tarkistukseen henkilötietolain mukaisesti. Luotonhakijan luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja tarkistaa luotonhakijan hakemustiedot luotonhakijan valinnan mukaan joko automaattisen Instantor-palvelun avulla tai luotonhakijan lähettämien tulotositteiden taikka luotonhakijan verotietojen perusteella.

 

Luotonhakijan valitessa Instantor-palvelun käytön, luotonhakija ilmoittaa ymmärtävänsä, että luotonantaja selvittää luotonhakijan luottokelpoisuutta kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun avulla. Luotonhakija kirjautuu luottohakemusta tehdessään verkkopankkiinsa ja saattaa tiedot pankkitilinsä tapahtumista Instantor AB:n saataville. Luotonhakija käyttää Instantor AB:n palvelua noudattaen Instantor AB:n sopimusehtoja. Instantor AB lähettää luotonantajan käyttöön arvion luotonhakijan luottokelpoisuudesta. Luotonhakija antaa suostumuksensa siihen, että luoton myöntämisessä käytetään hyväksi Instantor AB:lta saatua luottokelpoisuusarviota.

 

Luotonantaja voi varmentaa luotonhakijan hakemustiedot myös luotonhakijan toimittamasta tulotositteesta (esimerkiksi palkkalaskelma- tai verotuspäätöskopiosta). Asiakirjat voi liittää lainahakemukseen suoraan verkkopalvelussa tai lähettää ne luotonantajalle joko sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@gfmoney.fi tai postitse osoitteeseen GF Money Consumer Finance Oy, Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku. Luotonantajalla ei ole velvollisuutta palauttaa toimitettuja asiakirjoja. Luotonantaja ei ole vastuussa kadonneesta postista tai viestinnän virheistä tai mistään asiakirjojen toimittamiseen liittyvistä kustannuksista.

 

Luotonantaja varaa aina oikeuden luotonhakijan verotietojen tarkistukseen.

 

Luotonantaja ilmoittaa luottopäätöksestään luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä. Nämä sopimusehdot ja luotonantajan hyväksymä luottohakemus yhdessä muodostavat kuluttajaluottosopimuksen luotonantajan ja luotonsaajan välille.

 

Myönnettävän luoton suuruus on 2000 tai 3000 euroa. Myönnetty luottoraja riippuu luotonantajan tekemästä riskiarviosta ja voi poiketa hakijan hakemasta määrästä. Jokaisesta nostosta peritään 14 % nostoprovisio ja 5 % kuukausikorko alkaa kertyä sinä päivänä, kun nostettu luotto on annettu pankille siirrettäväksi luotonsaajan pankkitilille.

 

NordCredit Joustoluotto on voimassa toistaiseksi ja luottosopimuksen kesto on jatkuva luotto.

 

 

3. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

 

Luotonsaaja vakuuttaa luottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Luotonantaja ei vastaa lainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee olla vastaavia väestötietojärjestelmään rekisteröityjen tietojen kanssa.

 

Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja tämän käytössä. Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle häntä koskevista muuttuneista tiedoista. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

 

 

4. Asiakastietojen tarkistus sopimuksen aikana

 

Luotonantajalla on oikeus tarkistaa luotonsaajaa koskevia luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä tietoja sopimussuhteen voimassaoloaikana.

 

 

5. Luoton nostaminen

 

 

Luotonsaajalla on oikeus nostaa luottoa tililleen luottorajansa puitteissa. Nostoja voi tehdä verkossa tai tekstiviestillä. Nostojen kappalemäärää ei ole rajattu. Tekstiviestinosto on normaalin tekstiviestin hintainen. Nostoja voi tehdä viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri eli 24/7.

 

Luotonantajan hyväksyttyä lainahakemuksen rahat siirtyvät luotonsaajan pankkitilille samana päivänä, mikäli hänellä on käytössään jokin seuraavien pankkien tileistä: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Säästöpankki, POP Pankki tai Aktia. Danske Bankin tileille rahat siirtyvät samana tai seuraavana pankkipäivänä. Muiden pankkiyhteyksien kohdalla rahojen siirtyminen luotonsaajan tilille kestää keskimäärin 1-2 pankkipäivää.

 

 

6. Luoton takaisinmaksu

 

Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle kuukausierissä sovitulla tavalla. Kuukausierä on 20 % avoimesta saldosta, mutta kuitenkin korkeintaan 160 euroa (2000 euron luottorajalla) tai 220 euroa (3000 euron luottorajalla). Kuukausikorko on 5,00 %. Avoin saldo sisältää nostetun luoton, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron.

 

Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempia lyhennyksiä tai koko luotto ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan velkapääomaa eikä se vapauta luotonsaajaa tulevien kuukausierien suorittamisesta.

 

Lasku ensimmäisestä kuukausierästä lähetetään keskimäärin kuukauden kuluttua lainanottopäivästä.  Asiakas voi myös halutessaan valita itselleen sopivan laskutuspäivän. Kuukausierä on maksettava luotonantajalle kokonaisuudessaan viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksu voidaan suorittaa seuraavana pankkipäivänä.  Lyhennyserä kohdistetaan ensin korkoon ja kuluihin ja sen jälkeen käytössä olevan pääoman lyhentämiseksi.

 

Mikäli luotonsaaja ei jostain syystä saa luotostaan laskua, on luotonsaajan itse otettava yhteys luotonantajan asiakaspalveluun ja pyydettävä lasku uudelleen, eikä laskun puuttuminen oikeuta laskun maksamatta jättämiseen eräpäivänä.

 

Luotonsaajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista tai maksuviitteettömien suoritusten selvittelystä luotonantaja veloittaa 10 euron kulun. Alle 10 euron liikasuorituksia ei palauteta.

 

 

7. Luoton korko

 

Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainavarat on annettu pankille siirrettäväksi luotonsaajan pankkitilille. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle avoimelle saldolle luottosopimuksen mukaista korkoa. Luoton nimelliskorko on 60,00 %. Nimelliskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 360.

 

Luoton todellinen vuosikorko riippuu nostettavasta luoton määrästä ja takaisinmaksuerien määristä. Luoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti laskettu kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 112,81 % 2000 euron luotolle ja 108,58 % 3000 euron luotolle. 2000 euron luotolle vuoden maksuajalla todellinen vuosikorko on 135,62 %. Todellinen vuosikorko sisältää luoton nimelliskoron sekä nostopalkkion. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset.

 

 

8. Luoton takaisinmaksun myöhästyminen

 

Jos luottoa ei makseta eräpäivään mennessä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.

 

Mikäli edellä mainittu viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun NordCredit Joustoluotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos NordCredit Joustoluottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

 

Maksun viivästyessä luotonsaajalle lähetetään maksumuistutuslasku, josta peritään lainmukaiset viivästyskulut. Jos saatava on maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen edelleen maksamatta, luotonantajalla on oikeus siirtää saatava ilman erillistä ilmoitusta ulkopuolisen perintäpalvelun hoidettavaksi. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

 

9. Peruuttamisoikeus

 

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimuksensa ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun luotonsaaja on pysyvällä tavalla saanut luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot.

 

Peruutusilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

 

GF Money Consumer Finance Oy
Kristiinankatu 3 B
20100 Turku

 

Tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@gfmoney.fi.

 

Peruutusilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 

– luotonsaajan nimi ja henkilötunnus

 

– ilmoitus peruutuksesta

 

– luoton määrä

 

– paikka ja aika

 

– luotonsaajan omakätinen allekirjoitus

 

Palautettavan määrän laskemista varten on suositeltavaa, että peruutusilmoituksessa ilmoitetaan päivä, milloin varat maksetaan takaisin. Peruutuksen yhteydessä luotonsaaja on velvollinen maksamaan luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Palautettava summa on tarkistettava luotonantajan asiakaspalvelusta. Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruutusilmoituksen tekemisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen uhalla, että peruutus raukeaa.

 

Sen jälkeen, kun luottosopimuksen solmimisesta on kulunut enemmän kuin 14 vuorokautta, yksittäistä rahavarojen nostoa ei voi enää peruuttaa tämän ehdon mukaan.

 

 

10. Luoton käyttöoikeuden rajoittaminen

 

Luotonantajalla on oikeus estää tai rajoittaa luoton käyttöä

 

– turvallisuussyistä,

 

– jos on syytä epäillä, että tiliä käytetään vilpillisesti,

 

– jos luotonsaajan riski joutua maksuviivästykseen on kohonnut, kun esimerkiksi maksuerää ei ole maksettu sopimuksen mukaan,

 

– jos ulosottomies ilmoittaa luotonantajalle maksu- tai suorituskiellosta.

 

Riski siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut esimerkiksi silloin, kun

 

– luotonsaaja on maksukyvytön,

 

– luotonsaaja hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin,

 

– luotonsaajalle määrätään edunvalvoja,

 

– luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu.

 

 

11. Luoton erityiset erääntymisperusteet

 

Maksun laiminlyönti

 

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja kuluineen maksettavaksi, jos luotonsaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä ja maksusuoritus on viivästynyt vähintään kuukauden.

 

Luottoa ei kuitenkaan ole oikeus eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

 

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

 

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos

 

– luotonsaaja on antanut luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,

 

– luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen tai

 

– luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

 

Erääntymisen voimaantulo

 

Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun eräännyttämisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta. Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

 

 

12. Maksun laiminlyönnin rekisteröinti luottotietorekisteriin

 

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 vuorokautta maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

 

13. Oikeus muutoksiin

 

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla luotonsaajalle muutoksista etukäteen silloin, kun ne eivät lisää luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä ne vähennä hänen oikeuksiaan tai kun muutokset johtuvat lain muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä.

 

 

14. Sopimuksen irtisanominen muun kuin maksun laiminlyönnin vuoksi

 

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ja luotonantaja kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisen on tapahduttava kirjallisesti. Irtisanomisen jälkeen jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

 

 

15. Vastuu välillisistä vahingoista

 

Luotonantaja ei vastaa luotonsaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

 

 

16. Ylivoimainen este

 

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, ylivoimaisesta esteestä. Luotonsaaja ja voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

 

Luotonantaja ei vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoittamalleen pankkitilille nostettuja varoja pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Nostetut lainavarat siirretään luotonsaajan pankkitilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaanmaksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

 

Luotonantaja ei myöskään vastaa:

 

– palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,

 

– mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,

 

– palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai

 

– vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

 

Näillä luottosopimusta koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

 

Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

 

 

17. Sopimuksen siirto

 

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä luotonsaajaa kuulematta.

 

 

18. Tietosuoja

 

Luotonhakijan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jonka sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on myös oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi), mikäli hakija ei sitä nimenomaisesti kiellä.

 

 

19. Valvontaviranomaiset

 

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

 

 

20. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

 

Luotonsaaja voi saattaa luoton yleisiä ehtoja ja luottosopimusta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

 

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B
PL 306
00531 Helsinki
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

 

Luottosopimusta koskevissa erimielisyyksissä kuluttajan kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa, sillä kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 

 

21. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

 

Mikäli tätä luottosopimusta koskevia erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, riita-asiat ratkaistaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole kotipaikkakuntaa Suomessa, riita-asiat ratkaistaan luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

 

Tähän luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.